September 2010

KLOAK-NYT

 

Klagesager

Behandles p.t. af entreprenøren og vi regner med at høre fra dem snarest. Hvis man mener der er ødelagt noget i forbindelse med arbejdet i vejene, er det bedst at skrive en klage og give den til en fra bestyrelsen. Så giver vi den videre til Hvidovre Forsyning, som gennemgår klagerne med entreprenøren.

 

Rygter

Bestyrelsen har undersøgt det verserende rygte om at kommunen vil kræve at alle haver tilslutter sig til kloak og helårsvand. Som der står i det skriftlige materiale fra Hvidovre Forsyning, er begge dele helt frivilligt og bestyrelsen har ikke hørt noget andet. Dog vil kommunen ikke garantere at vi kan beholde sommervandet til evig tid. Når færre og færre bruger sommervandet kan der opstå en situation hvor vandet bliver sundhedsskadeligt og kommunen holder (heldigvis) løbende øje med kvaliteten af vandet.

 

Dræn-brønden

Brønden som ligger i den vestlige ende af den store P-plads ud for have 82 er blevet ordnet, men har stadig svært ved at følge med vandmasserne. Hvidovre forsyning anbefaler installation af en kraftigere pumpe og vi venter på et tilbud fra dem.

 

Kloakering og helårsvand inde i haverne

Entreprenøren (Gravmand A/S) vil være ude af haveforeningen Fredag d. 1/10 og så er det tilladt at få sin private entreprenør ind i haven og udføre det nødvendige grave- og installationsarbejde. Ifølge planerne vil det først være muligt at koble sig endeligt på vand- og kloaksystemet Mandag d. 25/10 da der stadig mangler en del el-arbejdet i pumpebrøndene. Datoen er ikke helt sikker så vi melder ud på mail og opslag når alt er klart til at I kan ”trække i snoren”.

 

Hvordan gør man så?

Bestyrelsen har fået en del henvendelser om hvordan man nu skal gøre hvis man gerne vil kobles på kloaksystemet og helårsvandet. Vi har derfor lavet denne lille korte vejledning men opfordrer alle til også at læse det materiale de fik udleveret af Hvidovre Forsyning:

1. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig kloak eller kloak/helårsvand, finder du de papirer frem som du fik af Hvidovre forsyning. Så kontakter du dem og fortæller hvad du vil tilkobles.

2. Dernæst kontakter du en autoriseret VVS-installatør og kloakmester som vil udføre arbejdet og aftaler en gennemgang af husets eksisterende rør-installationer. Efterfølgende skal du bede om et skriftligt tilbud. Du kan evt. bruge den entreprenør som bestyrelsen har fået tilbud fra men det er helt op til dig selv.

3. Når du har valgt entreprenør og han har godkendt rør-installationerne i huset, vil han udfylde de nødvendige papirer og sende dem til Hvidovre Forsyning. Dernæst kan han gå i gang med gravearbejdet og når papirerne er godkendt, kan han foretage den endelige tilslutning til kloak og helårsvand.

4. Når helårsvandet er koblet til huset er der vand til huset hele året, og det er meget vigtigt at lukke for den nye stophane i vandbrønden, samt tømme vand af rørene i huset, når du forlader huset inden vinteren. Ellers er der stor risiko for frostsprængninger og efterfølgende vandskader i huset.

5. Hvis du vælger en anden entreprenør end ham bestyrelsen har fået tilbud fra, kan du stadig benytte tilbuddet om vores fordelagtige priser på henholdsvis vand- og kloakbrønden. Kontakt bestyrelsen hurtigst muligt da der er 2-3 ugers leveringstid.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


 

April 2010

KLOAK-NYT

I hele anlægsperioden vil bestyrelsen være i løbende dialog med Hvidovre Forsyning og udsende "Kloak-nyt" med jævne mellemrum så alle orienteres bedst muligt.
Entreprenøren (Gravmand A/S) gik i jorden d. 6/4-10 og vi havde et opfølgende møde med Hvidovre Forsyning d. 14/4-10 hvor vi fik afklaret en del spørgsmål.

Skader.

For at undgå misforståelser omkring skader på hække, havelåger m.m. blev hele området videofilmet inden entreprenøren gik i gang. Hvis man opdager en skade skal man henvende sig til bestyrelsen som så vil tage kontakt til Hvidovre Forsyning.

Lågen ved Krogholtvej

Er nu fjernet så lastbilerne kører mindst muligt rundt på vejene og redningskøretøjer har hurtig adgang til alle haverne.

Parkering.

I arbejdstiden mandag til fredag kl. 7-16 må der ikke køres på vejene og der må heller ikke parkeres på hverken veje eller den store P-plads - det gælder også  nede ved Nyttehaverne og i svinget ved have 108.

Hullerne.

Afspærringer SKAL respekteres da det er forbundet med fare at bevæge sig indefor afspærringerne. Hullerne er meget dybe og det kan blive fatalt at falde ned i dem. Entreprenøren vil forsøge at sikre adgang til alle berørte haver men det kan ikke garanteres og så må man blive udenfor hvis der ikke er andre muligheder. I weekenderne vil der, så vidt muligt, lægges køreplader over hullerne så man kan færdes sikkert.

Det blå  plasticrør
.
Langs hækkene op til kloakken på Krogholtvej ligger et blåt plasticrør som transporterer vand fra vores drænbrønd udfor have 82. Det vil ligge der i hele anlægsperioden.

Pind ved hækken

Pinden ved hækken viser hvor drænrøret er placeret og må ikke fjernes da en landmåler skal registrere de enkelte drænrør. Tallet på pinden betyder ikke hvor langt nede røret er placeret, alle drænrør ligger ca. 1,5 m nede. Entreprenøren bruger også rød spraymaling på hækkene så gravkoen kan se hvor den skal grave ind. Malingen forsvinder med tiden.

Tilmeldinger

I den halvdel af haveforeningen hvor der skal graves i år, har 25 haver valgt kloak og 23 haver har valgt helårsvand.


Venlig hilsen

Bestyrelsen