Lukning af sommervand

 

Vi lukker for vandet i starten af november eller tidligere, hvis det er frostvejr.

Der bliver sat sedler op på masterne når vandet er lukket.

Husk derfor venligst at lukke for din hovedhane i baghaven inden frosten sætter ind, så du undgår frostskader og dermed unødige udgifter.

Drej stophanen en kvart omgang til højre (med uret) Husk også at tømme varmtvandsbeholderen.

Omkring midten af november, når foreningen har lukket for vandet, kan du åbne stophanen og alle andre vandhaner, så det sidste vand kan løbe ud af anlægget.