Åbning af sommervand

 

Vi åbner for vandet i slutningen af marts/begyndelsen af april måned.

Husk derfor at lukke for jeres hovedhane inden 1. marts - det udløser en bøde på 500,- hvis dette ikke overholdes.

Til nye ejere og til dem, der har glemt det, så drejes håndtaget til stophanen en kvart omgang til højre med uret.

Når så vandlauget har meldt ud at der er åbnet for vandet, kan du igen åbne for din stophane, ved at dreje en kvart omgang til venstre, mod uret.