Dagrenovation

 

Alle borgere i kommunen skal benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Dagrenovation er for eksempel køkkenaffald, bleer og emballage fra fødevarer.

Affaldet bliver hentet en gang om ugen, hver tirsdag, af renovationsfirmaet MLarsen, der står for afhentningen af kommunens dagrenovation.

Indsamling af dagrenovation

Ved problemer med afhentning af dagrenovation og ved ændringer i tilmelding kontaktes Teknisk Forvaltning på telefon:

36 39 35 15

 

Telefontider - Teknisk Forvaltning

Mandag - onsdag

torsdag

fredag

kl. 9.00 - 14.30

kl. 9.00 - 17.30

kl. 9.00 - 13.30

 

Hvorfor blev sækken ikke hentet?

Når renovationssækken ikke er hentet, skyldes det oftest, at sækken har været overfyldt. Vær derfor opmærksom på, at sækken kun må fyldes til den angivne fyldningsstreg.

 

Affald fra fester

Når du skal af med "festaffald", kan det være en fordel at holde madresterne adskilt fra brugt gavepapir og andet brændbart. Madrester og andet letfordærveligt affald skal bortskaffes gennem ordningen for dagrenovation, mens det øvrige affald kan afleveres på Genbrugspladserne.

 

Festsække

Hver husstand kan uden beregning få hentet en ekstra sæk to gange årligt. Den ekstra sæk skal husstanden selv købe. Sækken skal være stærk nok til at kunne bæres med indhold. Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Sæk med indhold må højst veje 15 kg. De ekstra sække afhentes kun mod forudgående bestilling hos Teknisk Forvaltning på telefon: 36 39 35 15.

 

Køb af renovationsstativer

Vær opmærksom på, at det kun er nogle bestemte stativer, der kan benyttes i Hvidovre Kommune. Dette fremgår af Regulativ for husholdningsaffald, som fås i Teknisk Forvaltning. De godkendte stativer er:

  • Trådnetstativer af mærket B3 – kan købes hos byggemarkeder.
  • Træbeklædte firkantede stativer af mærket MIRI – kan købes gennem Teknisk Forvaltning.
  • Træbeklædte firkantede stativer af mærket B96 Universal Miljøstativ med sækkering og spændbånd - kan købes hos byggemarkeder.