Haveaffald

Afhentning af haveaffald foregår hver anden fredag i ulige uger fra marts til og med november.

Haveaffald er planterester fra haven som grene, hækafklip, blade, græsafklip, planter samt ukrudt, der i videst muligt omfang skal være renset for jord. Haveaffaldet bliver komposteret og må derfor ikke indeholde andre former for affald.

 

Haveaffaldet skal emballeres på én af tre følgende måder:

  1. I papirsække på 90-125 liter. Sækkene fjernes med haveaffaldet.

  2. I to-hjulet plastbeholder, der sælges af Teknisk Forvaltning.

  3. Grene bundtet med snor. Bundter må højst være 1 meter lange.

Hver enhed må højst veje 25 kg.