Om Dahlia

Haveforeningen Dahlia, ligger på Bredholtvej 64, 2650 Hvidovre. Foreningen blev stiftet d. 31 maj 1955 efter at kolonihaveforbundet i Danmark, for Statens jordlovsudvalg, havde erhvervet det nuværende areal, der tidligere var udlagt til landsbrugsjord.

Foreningens grundlag som kolonihaveområde hviler på en deklaration oprindeligt udarbejdet af Glostrup kommune, hvorunder Avedøre dengang hørte til. Ved kommunesammenlægningen i 1974 blev Avedøreområdet overført til Hvidovre kommune.

Foreningens areal er på ialt 51.474 m2 og er opdelt i 111 selvstændige haveparceller.